Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν.4555/2018 :
Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
συνεδρίαση , στις 30 Μαϊου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 ,για συζήτηση και
λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο Β΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 32.720,00 € έτους 2022 ,για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης


ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 3ο Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινότητας σε λογαριασμό του Δήμου και
ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 4ο Γνωμοδότηση σχετικά με την απαλλοτρίωση των εκτάσεων του έργου :
«Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ
ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Αθανασίου Νικόλαος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box