Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σε  τακτική   συνεδρίαση του  Δημοτικού    

                    Συμβουλίου   ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ » 

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου  10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄ 55/11.03.2020) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της  αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου ΥΠΕΣ.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018 : 

    Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική  συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 13   Απριλίου  2022 , ημέρα  Tετάρτη   και ώρα  19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1οΠαροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης  και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος  του Α.Σ.Δ.Σ.Α  Π. ΗΠΕΙΡΟΥ οικον. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  2οΑποτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος σε χρήμα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α’) και απόδοση αυτών.
Εισηγητής:  Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  3οΣυμπληρωματική κατανομή ποσού 16.360,00 για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων
Εισηγητής:   Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  4οΕπιχορήγηση από το Δήμο Σουλίου των Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες
Εισηγητής:  Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  5οΤροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους   2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  6οΈκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η, α/α 2): «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομασία «ΜΟΥΤΖΟΥΡΑ», ισχύος 50,00MW, στη θέση «ΜΟΥΤΖΟΥΡΑ» και των συνοδών του έργων , στην Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου Π.Ε. Ηγουμενίτσας, Περιφέρειας Ηπείρου» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  7οKατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  8οΔωρεά υλικών αντλιοστασίων στον ΤΟΕΒ πεδιάδος Παραμυθιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  9οΠαράταση ή μη μισθώσεων στο  με αριθμό 21 αγροτεμάχιο  της Κοινότητας Γλυκής 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Nτάγκας   Γεώργιος
ΘΕΜΑ  10οΑπευθείας εκμίσθωση οικίσκου στην Κοινότητα  Γκρίκας ( στην θέση “Νουνεσάτι Ψηλό Βουνό” ) για την εγκατάσταση ιστών κεραιών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Nτάγκας   Γεώργιος

 

                                                                          

                                                                           Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

     Αθανασίου Νικόλαος