Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σε  τακτική   συνεδρίαση του  Δημοτικού    

                    Συμβουλίου   ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ » 

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου  10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄ 55/11.03.2020) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της  αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου ΥΠΕΣ.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018 : 

    Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική  συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 13   Απριλίου  2022 , ημέρα  Tετάρτη   και ώρα  19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1οΠαροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης  και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος  του Α.Σ.Δ.Σ.Α  Π. ΗΠΕΙΡΟΥ οικον. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  2οΑποτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος σε χρήμα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α’) και απόδοση αυτών.
Εισηγητής:  Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  3οΣυμπληρωματική κατανομή ποσού 16.360,00 για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων
Εισηγητής:   Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  4οΕπιχορήγηση από το Δήμο Σουλίου των Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες
Εισηγητής:  Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  5οΤροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους   2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  6οΈκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η, α/α 2): «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομασία «ΜΟΥΤΖΟΥΡΑ», ισχύος 50,00MW, στη θέση «ΜΟΥΤΖΟΥΡΑ» και των συνοδών του έργων , στην Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου Π.Ε. Ηγουμενίτσας, Περιφέρειας Ηπείρου» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  7οKατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  8οΔωρεά υλικών αντλιοστασίων στον ΤΟΕΒ πεδιάδος Παραμυθιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  9οΠαράταση ή μη μισθώσεων στο  με αριθμό 21 αγροτεμάχιο  της Κοινότητας Γλυκής 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Nτάγκας   Γεώργιος
ΘΕΜΑ  10οΑπευθείας εκμίσθωση οικίσκου στην Κοινότητα  Γκρίκας ( στην θέση “Νουνεσάτι Ψηλό Βουνό” ) για την εγκατάσταση ιστών κεραιών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Nτάγκας   Γεώργιος

 

                                                                          

                                                                           Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

     Αθανασίου Νικόλαος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box