Τα θέματα για το σημερινό Διοικητικό συμβούλιο στον δήμο Σουλίου

ΘΕΜΑ   1o:Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2o:Σύσταση επιτροπής «Λαμπόβου 2019».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 3o:Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ) στη Δ.Κ Παραμυθιάς.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 4o:Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 5o:Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.’ και ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-
ΘΕΜΑ 6o:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης * ΑΡΙΑΔΝΗ*.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-
ΘΕΜΑ 7o:Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος
ΘΕΜΑ 8o:Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος
ΘΕΜΑ 9oΟρισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής ΠαιδείαςΕισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος
ΘΕΜΑ 10Ορισμός μελών για το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 11Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2019.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 12Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2019.-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 13Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 14Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 15Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-
ΘΕΜΑ 16Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Ελλάδος.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-
ΘΕΜΑ 17Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας από το Δήμο.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 18Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011241645 στην  Υποδράση 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» , του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(ΤΑΠΤοκ)»του ΠΑΑ 2014-2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 19Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων και δράσεις ασφάλειας μαθητών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 20Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση Αγωγών Παντοροϊκού Δικτύου Πόλης Παραμυθιάς.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 21Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 22Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 23Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε Αχέροντα, Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 24Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΟΙΚΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 25Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 26Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 27Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 28Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 29 Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του έργου: *ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 01/10/2019 με θέμα :

Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) Παραμυθιάς, για το έτος 2019. Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς  Κωνσταντίνος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: