Τα δικαιολογητικά για το ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής του νοσοκομείου Φιλιατών

Το ΔΙΕΚ Φιλιατών έστειλε νέα ανακοίνωση για την προκήρυξη εγγραφών στις 15 Σεπτεμβρίου. Η προκήρυξη που ακολουθεί είναι η νέα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )

 1.Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12972/22-05-2015 (ΦΕΚ 1038-3-6-2015τ.Β΄) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα << Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

 2. Την αριθμ. Γ6αΓΠοικ.38396 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα λειτουργία Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021,ΦΕΚ 2881 τ.Β΄./ 16-07-2020.

 3. Την αριθμ. Γ6Αγπ.47683/30.07.2020 ΦΕΚ Β΄3235/4.8.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα λειτουργία Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021.

 4. Το αριθμ.3780 τ.Β΄/ 8.09.2020 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση περί λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών να  υποβάλλουν από:

11/9/2020 μέχρι  18/9/2020 και ώρα 8.30 π.μ – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Σχολής  τα    παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση συμμετοχής:  διατίθεται σχετικό έντυπο από τη  Γραμματεία της Σχολής,
  2. Απολυτήριο Λυκείου (Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου).
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο  κηδεμόνας του/της  μαθητή/τριας εφόσον είναι ανήλικος/κη.
  6. Τρείς ( 3 ) φωτογραφίες ( τύπου Αστ. Ταυτότητας ).
  7. Έντυπη μορφή  Α.Μ.Κ.Α

       Στο 1ο εξάμηνο μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι  α) (Γενικού-Τεχνικού- Επαγγελματικού  Λυκείου) β) Απόφοιτοι  Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου, το οποίο θα λειτουργήσει αρχές Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ στο τηλέφωνο ( 2664360415)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 8.30 π.μ. – 13.30 μ.μ. ).

 Η εγγραφή-εισαγωγή γίνεται με μοριοδότηση όπως σ΄όλα τα Δημόσια Ι.ΕΚ. και η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Στους καταρτιζόμενους δίνεται η δυνατότητα σίτισης  και στέγασης στην Μαθητική Εστία Φιλιατών .

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΚ                                                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

                                                                                                                                                            Κ.α.α

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΓΚΟΥ                                                                                                        ΘΩΜΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

                                                                                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box