Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  της Ε.Π.Ζ, που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  , στις 21  Μαρτίου  2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10:00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1o :   Εκλογή Αντιπροέδρου  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ  2:  Εισήγηση  της  Ε.Π.Ζ  για: « Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Γαρδικίου  στα Ο.Τ 65 και  66 » .

Παρακαλούνται   οι Δημοτικοί σύμβουλοι – τακτικά μέλη όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ειδοποιήσουν έγκαιρα έτσι ώστε να κληθούν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής τους.-

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Σουλίου

Παππάς   Παναγιώτης