Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σουλίου

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  της Ε.Π.Ζ, που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  , στις 21  Μαρτίου  2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10:00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1o :   Εκλογή Αντιπροέδρου  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ  2:  Εισήγηση  της  Ε.Π.Ζ  για: « Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Γαρδικίου  στα Ο.Τ 65 και  66 » .

Παρακαλούνται   οι Δημοτικοί σύμβουλοι – τακτικά μέλη όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ειδοποιήσουν έγκαιρα έτσι ώστε να κληθούν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής τους.-

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Σουλίου

Παππάς   Παναγιώτης