Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Συνάντηση ΚΨΥ με Κοι.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

Συνάντηση Μελών ΚΨΥ Ηγουμενίτσας και Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Κοι.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας «Θύαμις»

Την Τρίτη 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο νέο χώρο μετεγκατάστασης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών στο Λαδοχώρι, Δημοκρατίας 1 (πρώην ιατρεία ΠΕΔΥ/ ΙΚΑ) συνάντηση των μελών της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΨΥ

με μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Κοι.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων -Θεσπρωτίας «Θύαμις».
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι μονάδες ψυχικής υγείας, οι οποίες αναπτύσσουν προγράμματα και δραστηριότητες που αποβλέπουν στην κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα συμβάλλοντας στην αποκατάστασή τους. Ταυτόχρονα αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ., κερδοσκοπικού χαρακτήρα με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, που θεσπίστηκαν με το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 του Υπουργείου Υγείας.
Αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμών καθώς είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας. Βασίζονται σε μια καινοτόμο τριμερή εταιρική σχέση μεταξύ ψυχικά ασθενών, εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φυσικών προσώπων και φορέων από την κοινότητα.
Μέλη μπορεί να γίνουν:
— Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
— Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
— Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%
Στόχοι Κοι.Σ.Π.Ε.
Η επαγγελματική αποκατάσταση & ισότιμη ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην αγορά εργασίας.
.Η ενεργός ένταξη στην κοινότητα & η από κοινού προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων & του κοινωνικού στίγματος.
Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης & η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Οι ψυχικά ασθενείς απασχολούνται και αμείβονται ανάλογα με τη συμβολή τους και τον χρόνο απασχόλησής τους. Η αμοιβή αυτή προστίθεται στα όποια επιδόματα ή συντάξεις παίρνουν. Αν είναι ανασφάλιστοι, τους ασφαλίζει ο ΚοιΣΠΕ στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.