Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Συνάντηση για δημιουργία σχολής ναυτιλιακών σπουδών στην Ηγουμενίτσα

Ανακοίνωση του Ομίλου “Κοινό των Θεσπρωτών”

Ο Όμιλός μας υπέβαλε πρόσφατα στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφ’ ενός πρόταση για λειτουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στη Θεσπρωτία και άλλων θεσμών εκπαίδευσης και έρευνας, όπως π.χ. Θερινού Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου-Κέντρου και αφ’ ετέρου αίτημα για συνάντηση μαζί του.

Ο Πρύτανης κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης αποδέχθηκε το αίτημά μας και συναντήθηκε στις 14-07-2022 με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας. Από την εποικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη φάνηκε ότι η πρότασή μας έτυχε ευνοϊκής αντιμετώπισης τόσο από τον κ. Πρύτανη όσο και από τον Θεσπρωτό Αντιπρύτανη κ. Μηνά Πασχόπουλο, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση. Το κλίμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν θετικό και φιλικό και στο πλαίσιο αυτό το αποτέλεσμα και τα συμπεράσματα της συζήτησης ήταν ότι η διεκδίκηση της ίδρυσης και λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Ηγουμενίτσα είναι μία υπόθεση που μπορεί να ευδοκιμήσει αν συνεργαστούν οργανωμένα και μεθοδικά όλοι οι εμπλεκόμενοι. Επίσης καταδείχθηκε ότι με το συντονισμό των ενεργειών μεταξύ Πανεπιστημίου, αυτοδιοίκησης και επιστημονικών οργανώσεων της περιοχής, μπορούν σχετικά εύκολα και άμεσα να λειτουργήσουν στην Ηγουμενίτσα θεσμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επειδή η θητεία της  σημερινής Πρυτανικής Αρχής λήγει σύντομα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας θα επιδιώξει να συναντηθεί το νέο Πανεπιστημιακό έτος με το νέο Πρύτανη και θα ζητήσει να εισαχθεί η πρόταση μας στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για συζήτηση. Σημειωτέον  ότι πολύ σύντομα θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων ο νέος νόμος για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Γ. Ζήγος                                     Παναγιώτης Ι. Γόγολος