Συμμετοχή ΟΛΗΓ σε συνάντηση για το DOCK-BI

Αντιπροσωπεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε συμμετείχε σε σύσκεψη που διοργανώθηκε στις 24 Ιουλίου 2019, από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, στο Μπάρι της Ιταλίας. Αντικείμενο της συνάντησης η συζήτηση  για την πορεία του έργου με ακρωνύμιο DOCK-BI του προγράμματος InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος  INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 κ. Gianfranco Gandalleta, ο χειριστής του έργου DOCK-BI κ.  Francesco Basile, καθώς και εκπρόσωποι από τον Επικεφαλή του έργου Κοινοπραξία ASI του Μπρίντιζι (Consortium for the Industrial Development Area of  Brindisi).

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας παρουσίασε τις μέχρι στιγμής ενέργειές του στα πλαίσια του έργου. Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος δέχτηκε με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Ο.ΛΗΓ. Α.Ε. πρώτη από όλους τους εταίρους έχει συμβασιοποιήσει σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου και οι εργασίες για τη διαμόρφωση/ολοκλήρωση  του κτιρίου του Τερματικού Σταθμού Τ3 έχουν ήδη ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο του έργου για την Ο.ΛΗΓ. Α.Ε. είναι η ολοκλήρωση του κτιρίου του Τερματικού Σταθμού Τ3 με χρονοδιάγραμμα το Δεκέμβριο του 2020.

Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο μετά την ολοκλήρωση  του έργου DOCK-BI να γίνει παρουσίασή του, ως παράδειγμα καλής πρακτικής, σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. 

Το έργο με ακρωνύμιο DOCK-BI  «Ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας» (“Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa”), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό για την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε 993.425,00€ .

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box