Στο Λάμποβο τα ΚΗΦΗ Πλαταριάς και Πέρδικας

Επίσκεψη των ΚΗΦΗ Πέρδικας και Πλαταριάς στο Λάμποβο

Τα ΚΑΠΗ Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου και τα ΚΗΦΗ Πέρδικας και Πλαταριάς  πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ημερήσιες εκδρομές  στην Παραμυθιά, προκειμένου να επισκεφθούν το Λάμποβο, το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου. 

Ευχάριστη δε ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν τα μέλη, το προσωπικό και οι υπεύθυνοι του ΚΑΠΗ Παραμυθιάς στα μέλη του ΚΑΠΗ Μαργαριτίου κατά την επίσκεψή τους στο χώρο τους.