Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Στο “Αντώνης Τρίτσης” έργα ύδρευσης στον δήμο Φιλιατών

ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Εντάχτηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» το έργο με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης στο Δήμο Φιλιατών» το οποίο περιλαμβάνει  τρία υποέργα:

Υποέργο 1: 

«Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών» ποσού 1.470.000,00€, που αφορά στην αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής Σκάλας Φιλιατών, για την κάλυψη, δια βαρύτητας, των υδατικών αναγκών των οικισμών Παλαιοχωρίου, Γολάς και Παλαιοκκλησίου, και με ενίσχυση της άντλησης του οικισμού Κοκκινιάς.

Υποέργο 2:

«Υδροδότηση στην περιοχή Κάτω Αετού Κοινότητας Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών» ποσού 312.096,78€, που αφορά στην κατασκευή του δικτύου ύδρευσης από τον κάτω Αετό μέχρι Φτελιά κατά μήκος της Λωρίδας στην Κοινότητα Σαγιάδας.

Υποέργο 3:

«Διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών του υποέργου 1 “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών”» ποσού 30.000,00€.