Σαρωτικοί έλεγχοι στα βυτία πετρελαίου θέρμανσης – Ποινές ακόμη και φυλάκισης

Εντατικούς ελέγχους ξεκινά η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε βυτιοφόρα λίγο πριν την έναρξη της περιόδου διανομής πετρελαίου θέρμανσης.

2. Ο έλεγχος των βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση αφορά:

i. στον έλεγχο του μετρητή του οχήματος, ο οποίος μετρά την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, ως προς τη συμμόρφωση με την έγκρισή του [σήμανση, σφράγιση, λειτουργικότητα αεροδιαχωριστή (μη ταπωμένος ώστε να εξασφαλίζει την απομάκρυνση τυχόν αέρα από το καύσιμο)] και την πληρότητα του φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος βρίσκεται υποχρεωτικά, επί του βυτιοφόρου ii. στον έλεγχο των σωληνώσεων του βυτιοφόρου , με αντιπαραβολή τους με το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων», το οποίο βρίσκεται υποχρεωτικά επί του βυτιοφόρου, προς διαπίστωση τυχόν ύπαρξης σωληνώσεων, μετά τον μετρητή, μέσω των οποίων δύναται να επιστρέψει μετρημένη ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή

iii. στον έλεγχο των συνοδευτικών παραστατικών διακίνησης (Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση, αποδείξεις), με την επισήμανση ότι στο Δελτίο Διακίνησης, πλέον των λοιπών στοιχείων, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών (η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης), καθώς και οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή εκδοθέντα «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και

iv. στη μέτρηση της ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης επί των δεξαμενών του βυτιοφόρου, με χρήση του εξοπλισμού που υποχρεωτικά φέρουν τα βυτιοφόρα και σύγκρισή της με τις ποσότητες επί των παραστατικών διακίνησης, 3. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται συνοπτικός Πίνακας με τις σχετικές διατάξεις των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Ταυτόχρονα με την σχετική εγκύκλιο, τονίζεται πως «Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους», ενώ  για τα ανωτέρω, πλέον των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον ελεγχόμενο και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ.

Επίσης, όταν ο έλεγχος χρειαστεί να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το σύστημα μέτρησης δεσμεύεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

5. Επίσης επί των διενεργούμενων ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς αγαθών που κινούνται στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ περί ακινητοποίησης διερχομένων οχημάτων, φέρουν δε γιλέκο έντονου χρώματος (φωσφορίζον) με τα διακριτικά της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο ανήκουν.

6. Τέλος, παρακαλούμε, μέχρι 15/01/2020, να ενημερώσετε την υπηρεσία μας για τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν μέχρι 31/12/2019 (αριθμός ελεγχθέντων βυτιοφόρων και σχετικές κυρώσεις).

dikaiologitika.gr
Author:

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: