Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ρύθμιση κυκλοφορίας για τις εορτές Σουλίου

“Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων επί της Δημοτικής οδού Γλυκής-Σουλίου”.-

Α Π Ο Φ Α Σ Η
‘Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99 ” Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων κατά τον εορτασμό του
ολοκαυτώματος του ΣΟΥΛΙΟΥ την Κυριακή, 26 Μαΐου 2024.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Α π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε την κυκλοφορία των οχημάτων γενικά, ως εξής:
α)Την κάθοδο των οχημάτων από Τσαγγάρι και Σούλι προς Γλυκή από την 07.00΄ώρα μέχρι την 11.30΄ώρα
της 26-05-2024.
β)Την άνοδο των οχημάτων από Γλυκή προς Τσαγγάρι και Σούλι από την 11.30΄ώρα μέχρι την 16.00΄ώρα της
26-05-2024.
γ) Την άνοδο των οχημάτων από το Βουλευτήριο Σουλίου προς το ύψωμα Αγίου Δονάτου, πλην των
αυτοκινήτων των επισήμων προσώπων από ώρα 07.00΄μέχρι ώρα 12.30΄της 26-05-2024.
΄Α ρ θ ρ ο 2
ο
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει.