Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην απολύμανση χώρων και κατοικιών

Οι διάφοροι μέθοδοι και διαδικασίες απολύμανσης αποσκοπούν στην εξάλειψη ή τον έλεγχο των παθογόνων μικροοργανισμών, όπως τα βακτήρια, οι ιοί και οι μύκητες. Είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών. Τα τελευταία χρόνια η νανοτεχνολογία που ασχολείται με τις απολυμάνσεις έχει εξελιχθεί σημαντικά. Τα σύγχρονα μηχανήματα απολυμάνσεων είναι πιο αποτελεσματικά, πιο ασφαλή και πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο από ότι παλαιότερα.

Σήμερα, υπάρχουν πολλές εταιρείες που ασχολούνται με βιοεναλλακτικές απολυμάνσεις σε Κόρινθο και Αθήνα και εστιάζουν σε δημόσιους χώρους και κατοικίες. Αυτές οι απολύμανσεις  χρησιμοποιούν ζωντανούς οργανισμούς για την απομάκρυνση ή την εξουδετέρωση επικίνδυνων ουσιών. Αυτές οι μέθοδοι είναι συχνά πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον από τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως η χρήση χημικών ή φαρμάκων.

Κατά την εφαρμογή της απολύμανσης χρησιμοποιείται ο παρακάτω εξοπλισμός: 

Μηχανήματα ψεκασμού: Χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή χημικών ουσιών ή φυσικών μέσων, όπως ο ατμός ή η υπεριώδης ακτινοβολία.

Μηχανήματα θερμικής απολύμανσης: Χρησιμοποιούν υψηλή θερμοκρασία για το βράσιμο του νερού, τον ατμό ή την ακτινοβολία υπέρυθρων.

Μηχανήματα ιονισμού: Χρησιμοποιούν ιόντα για την εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα βιο-εναλλακτικών μεθόδων απολύμανσης

Βιοαύξηση: Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την προσθήκη ωφέλιμων μικροοργανισμών σε ένα περιβάλλον για να βοηθήσει στην αποδόμηση επικίνδυνων ουσιών. Για παράδειγμα, τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάσπαση των πετρελαιοκηλίδων, ενώ οι μύκητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποσύνθεση των φυτοφαρμάκων.

Φυτοαποκατάσταση: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί φυτά για να απορροφήσει και να απομακρύνει επικίνδυνες ουσίες από το έδαφος, το νερό ή τον αέρα. Για παράδειγμα, οι ηλίανθοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων από το έδαφος, ενώ οι ιτιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των νιτρικών από τα υπόγεια ύδατα.

Βιοκατάλυση: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένζυμα για τη διάσπαση επικίνδυνων ουσιών. Για παράδειγμα, τα ένζυμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάσπαση φυτοφαρμάκων ή βιομηχανικών διαλυτών.

Βιοπροσρόφηση: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς ή άλλα βιολογικά υλικά για τη σύνδεση και την απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών από υγρά. Για παράδειγμα, η χιτοζάνη, ένα βιοπολυμερές που προέρχεται από κελύφη γαρίδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση βαρέων μετάλλων από τα λύματα.

Οι βιο-εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό μιας μεγάλης ποικιλίας επικίνδυνων ουσιών, όπως:

  • Πετρελαιοκηλίδες
  • Φυτοφάρμακα
  • Ζιζανιοκτόνα
  • Βιομηχανικοί διαλύτες
  • Βαρέα μέταλλα
  • Ραδιενεργά υλικά
  • Βιολογικές τοξίνες

Οι απολυμάνσεις αυτές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα και μεθόδους για την εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών.

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα εταιρίες με απολυμάνσεις και απεντομώσεις σε Κόρινθο https://cpapolimantiki.gr/ και Αθήνα εφαρμόζουν τις παραπάνω μεθόδους σε: 

Νοσοκομεία τα οποία απολυμαίνονται τακτικά, προκειμένου να προστατευτούν οι ασθενείς, το προσωπικό και οι επισκέπτες.

Προσωπικές κατοικίες όπου πραγματοποιούνται συνήθως κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών, για την εξάλειψη μικροοργανισμών που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες.

Επαγγελματικούς χώρους επιχειρήσεων και χώρους εστίασης, προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και οι πελάτες από ασθένειες που μπορεί να μεταδοθούν μέσω της εργασίας.

Οι απολυμάνσεις συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης και εξάπλωσης παθογόνων μικροοργανισμών.