Πρότυπο ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας: ξεκινάν οι εγγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α’ και Β τάξη του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση εγγραφής/μετεγγραφής στις εναπομείνασες κενές θέσεις.

Στην Α’ τάξη είναι διαθέσιμες 101 θέσεις και δικαίωμα υποβολής έχουν οι μαθητές/τριες απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

Στη Β’ τάξη είναι διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις ανά τομέα:

Τομέας Διαθέσιμες θέσεις

Β’ Διοίκησης – Οικονομίας 16

Β’ Ηλεκτ/λογίας-Ηλ/νικής 21

Β’ Μηχανολογίας 34

Β’ Δομικών Έργων 21

Β’ Υγείας – Πρόνοιας 40

Β’ Πληροφορικής 21

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής/μετεγγραφής για τις θέσεις της Β’ τάξης έχουν οι μαθητές/απόφοιτοι

που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες μαθητές/τριες Α’ τάξης Π.ΕΠΑΛ.

β. Προαχθέντες μαθητές/τριες Α’ τάξης ΕΠΑΛ.

γ. Προαχθέντες μαθητές/τριες Α’ τάξης ΓΕΛ

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Υπ. Παιδείας 105522/ΓΔ4/31-0802022 και μέσω επικοινωνίας με το σχολείο.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 2665023521 – 2665100367

Email: mail@epalprtigoum.thesp.sch.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ