Πρόσκληση του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στις επιχειρήσεις για συμμετοχή στο έργο POWER

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), καλεί τις επιχειρήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας να συμμετάσχουν στην δράση «Πρόσκληση για Λύσεις» (Call for Solutions), του έργου POWER.  

Το έργο «POWER» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Interreg ADRION, 2018-2020). Ο στόχος του είναι να στηρίξει τα λιμάνια προς μία κατεύθυνση που θα τα μετατρέπει σε Κέντρα Καινοτομίας (Innovation Hubs) ικανά να ερμηνεύσουν και να καινοτομήσουν τον ιστορικό τους ρόλο ως τόπους ανταλλαγής, να καταστούν σημεία σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της Αδριατικής και να διευκολυνθεί η ενίσχυση του επιχειρηματικού δυναμικού τους, η οποία επί του παρόντος δεν έχει εκφραστεί ή δεν αποτιμάται επαρκώς.

Συγκεκριμένα, το έργο «PΟWER» επικεντρώνεται στο θέμα “Ενέργεια” (ενεργειακή απόδοση, ανακατασκευή κτιρίων, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κ.λπ.), καθώς η ενέργεια αποτελεί στρατηγικό παράγοντα σε κάθε εδαφικό / επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις επιχειρήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας να συμμετέχουν στην δράση με την υποβολή των προτάσεων τους. Οι υποβληθείσες προτάσεις μπορούν να εκπονηθούν σε διάφορα επίπεδα:

• Ιδέες που θα αναπτυχθούν και θα διαμορφωθούν ως πρωτότυπα

• Πρωτότυπα  ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εμπορική εκμετάλλευση

• Προϊόντα ή υπηρεσίες που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

Σημειώνουμε, ότι η «Πρόσκληση για Λύσεις» δεν αποτελεί εμπορική δράση. Στόχος της είναι η διευκόλυνση των δράσεων δικτύωσης μεταξύ της ζήτησης (που εκπροσωπούνται από τις Λιμενικές Αρχές και γενικότερα τις Δημόσιες Αρχές) και της  προσφοράς (εκπροσωπούμενη από εταιρείες, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς).

Η συμμετοχή στη δράση «Πρόσκληση για Λύσεις» (C4S) του έργου “POWER” είναι δωρεάν και απευθύνεται σε:

• Ανεξάρτητους επαγγελματίες

• Ερευνητές.

• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

• Βιομηχανίες

Η συμμετοχή στο δίκτυο “POWER” προσφέρει στους υποψήφιους την ευκαιρία να προωθήσουν τη δική τους ιδέα / πρωτότυπο / προϊόν μέσω της πλατφόρμας “POWER”.

Τα οφέλη συμμετοχής θα είναι η μεγάλη προβολή η οποία θα προσφερθεί από το έργο “POWER” στον Ευρωπαϊκό χώρο και στο πλαίσιο των Προγραμμάτων.

Επίσης, οι επιλεγμένες προτάσεις σε τοπικό (εθνικό) και διακρατικό επίπεδο θα έχουν τις παρακάτω ευκαιρίες για προβολή:

• Θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων «Ιδέες και Λύσεις» της πλατφόρμας του έργου “POWER”.

• Μέσω συμμετοχής σε δράσεις επικοινωνίας σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο (Rijeka, Κροατία και Novi Sad, Σερβία)

• Θα έχουν την ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης/υλοποίησης της ιδέας τους, μέσω δράσης δικτύωσης και επιχειρηματικών συναντήσεων (matchmaking).

Η ημερομηνία λήξης των προτάσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή προτάσεων, επισκεφθείτε το επίσημο web-site της δράσης εδώ http://www.powerports.eu/el/call-for-solutions-el

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με συνεργάτη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου κο Βασίλειο Παππά, καθημερινές Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00-14:00 στο τηλ. 2665021428 και email. info@epixeirein.gr.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box