Δήμος Σουλίου: Τα θέματα της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις  22  Νοεμβρίου  2019, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  9.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2019.
 2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 6. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
 7. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ύδρευσης) Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 9. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ( αναίρεση ) κατά της με αριθ. 119/2019  αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
 11. Άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 524/2019 αποφάσεως του Αρείου Πάγου.
 12. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού.

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: