Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Πρόσκληση για συνέλευση στον σύλλογο εργαζόμενων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

  1. Α Τ Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας.

ΚΟΙΝ:  1) Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. –  Καρόλου 24  – 104 37 ΑΘΗΝΑ.

2) κ.κ. Δημάρχους Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών.   

             (για ενημέρωση και διευκόλυνση των υπαλλήλων τους μελών του Συλλόγου)

3) Όλους τους εργαζόμενους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας.

4) κ. Γενικό Γραμματέα  Ηγουμενίτσας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ισχύοντα καταστατικού του Συλλόγου

β) Την αριθμ. 9/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

γ) Την ανάγκη σύγκλησης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου

Σ α ς    κ α λ ο ύ μ ε

Σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαρτίου 2022, ημέρα τρίτη  και ώρα 09.00΄ στο κλειστό γυμναστήριο στην Ηγουμενίτσα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1- Συζήτηση επί Κλαδικών θεμάτων – Λήψη αποφάσεων – Ψηφίσματα.

2- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: Εφορευτικής Επιτροπής 

3- Oρισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων ΠΟΕ ΟΤΑ

       Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσπρωτίας

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                       Η  Γενική Γραμματέας

              ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΣΕΓΓΟΥΝΗ