Πρόγραμμα δειγματοληψιών ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ Ιωαννίνων 08/02/2021 έως 14/02/2021

Πρόγραμμα δειγματοληψιών ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ Ιωαννίνων 08/02/2021 έως 14/02/2021

  • 08/02

         – Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους 

           προσέρχονται στο νοσοκομείο.

        – Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους 

          προσέρχονται στο νοσοκομείο       

        – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

        -Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζομένους σε 

          Δομές)

        -Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς)

                – Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής   (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

  • 09/02

– Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

-Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς)

       -Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζομένους σε       

         δομές)

        – Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους 

          προσέρχονται στο νοσοκομείο

 – ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς

        – Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους 

  προσέρχονται στο νοσοκομείο

– Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής  

   (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων)

10/2

         – Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους 

           προσέρχονται στο νοσοκομείο.

        – Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους 

          προσέρχονται στο νοσοκομείο       

        – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

        – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζομένους σε 

         Δομές)

        – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς)

        – Μαζική ανοιχτή δειγματοληψία στη πλατεία Καλπακίου.

       -Δειγματοληψία στο Οικοτροφείο Νόστος στην Κόνιτσα.

      – Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής 

          (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων

  • 11/02

       – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

       – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε 

         δομές)

       – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς)

       – Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους 

          προσέρχονται στο νοσοκομείο

       – Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους 

          προσέρχονται στο νοσοκομείο

       – ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς

– Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής 

  (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

– Μαζικός ανοιχτός δειγματοληπτικός έλεγχος στη τοποθεσία Παρακάλαμος.

  • 12/02 

          –  Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

          – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς)

          – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε 

         δομές)

          –  Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους 

             προσέρχονται στο νοσοκομείο.

           – Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο 

             Νοσοκομείο

– Δειγματοληπτικός έλεγχος στο Δημαρχείο Ζίτσας.

– Δειγματοληπτικός έλεγχος στη Πυροσβεστική Ιωαννίνων.

  • 13/02/2021 

  – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

  -Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς)

          -Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε 

         δομές)

         – Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους 

           προσέρχονται στο νοσοκομείο

         – ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς

  • 14/02/2021 

         – Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

 -Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς)

         -Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε 

         δομές)

         – Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους 

           προσέρχονται στο νοσοκομείο

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box