Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Προσφορά η φύτευση του κόμβου Προδρομίου 

Προσφορά η φύτευση του κόμβου Προδρομίου 

Τρεις μόνιμοι κάτοικοι Προδρομίου προσέφεραν τα φυτά και τα υλικά για την φύτευση του κόμβου , η οποία έγινε από τους ίδιους και εθελοντές . 

Η φύτευση του κόμβου έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

– Ελαχιστοποίηση της συντήρησης 

– Εξοικονόμηση νερού 

– Εναρμονισμός με το περιβάλλον 

– Ανθεκτικότητα σε ασθένειες και εχθρούς 

– Συνήθη πρακτική φύτευσης κόμβων