Προσλήψεις 39 ατόμων στον δήμο Νέας Ιωνίας

Προσλήψεις 39 ατόμων για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι στον δήμο Νέας Ιωνίας.

Την πρόσληψη 39 υπαλλήλων ανακοινώνει ο δήμος Νέας Ιωνίας, για την ενίσχυση των δομών των παιδικών κατασκηνώσεων.

Οι Οµαδάρχες/ισσες που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ηµερών η κάθε µία. Οι Κοινοτάρχες/ισσες που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ηµερών η κάθε µία, σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 1η περίοδος : από 17/6/2019 έως 29/6/2019 2η περίοδος : από 1/7/2019 έως 13/7/2019 3η περίοδος : από 15/7/2019 έως 27/7/2019 4η περίοδος : από 29/7/2019 έως 10/8/2019.

Οι οµαδάρχες πρέπει: να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση µη πλήρωσης των θέσεων, θα γίνουν δεκτά και άτοµα ηλικίας από 16 ετών και άνω (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΠΕΡΙΟ∆Ο) Οι κοινοτάρχες πρέπει: Για την 1η, 2η και 3η περίοδο να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 1. Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεµία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους 2. Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο 3. Τριάντα (30) Οµαδάρχες, για κάθε µία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους 2 Για την 4η περίοδο να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας

dikaiologitika.gr
Author:

You May Also Like

Αρέσει σε %d bloggers: