Ποιοι προσλαμβάνονται στους δήμους Σουλίου και Ηγουμενίτσας με τα οχτάμηνα

Πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι ωφελούμενων του προγράμματος του Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για να απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στις υπηρεσίες του Δήμου μας (ως επιβλέπων φορέας), για οκτώ (8) μήνες, από 01/0 /2022 έως και 31/01/2023:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (Έδρα Παραμυθιά)
2.ΣΑΚΑΡΕΛΗΕΛΕΝΗΤΕ Ι ΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝΑυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού (Έδρα Παραμυθιά)
3.ΧΡΗΣΤΟΥΦΩΤΙΟΣΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Αυτεπιστασίας (Έδρα Παραμυθιά)
4.ΚΑΛΛΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και     Μηχανολογικού     Εξοπλισμού,      Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Έδρα Παραμυθιά)
5.ΝΤΟΥΡΤΑΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΙΛΙΑΝΑΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας (Έδρα Παραμυθιά)
6.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΟΛΓΑΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας (Έδρα Παραμυθιά)
7.ΔΡΙΜΤΖΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας (Έδρα Παραμυθιά)
8.ΠΗΛΙΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γραφείο Συντήρηση Υποδομών (Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Δ.Ε. Σουλίου)
9.ΣΟΥΛΙΩΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Πρασίνου (Έδρα Παραμυθιά)
10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΙΛΙΚΗΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Πρασίνου (Έδρα Παραμυθιά)
11.ΣΑΚΚΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Πρασίνου (Έδρα Παραμυθιά)

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
    1  ΛΑΜΠΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΛΙΑ  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- OIKONOMIKOYΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΠΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  2ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
  3ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  4ΤΖΙΟΤΖΙΟΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑ  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  5ΜΠΟΛΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  6  ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄Η ΔΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  7  ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΑ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄Η ΔΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  8ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
    9  ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΚΟΙΝ.ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ
  10ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΗΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
11ΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΑΚΠΠΟ
  12ΠΑΛΛΗΚΑΡΑ ΑΓΛΑΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
13
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  14ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
15ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
  16  ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΑΣ ΟΛΓΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  17  ΤΣΑΒΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΟΛΓΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
18ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
  19ΜΠΟΛΩΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
20ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΑΚΠΠΟ
  21ΚΑΛΥΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙKΤΩΡΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
22ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜΑΡΧΕΙΟ –ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
23ΒΑΒΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ& ΚΔΑΠ
24ΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
25ΔΗΜΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΑΚΠΠΟ
  26ΜΠΟΥΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  27ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΛΑΓΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
  28  ΚΑΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  29  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  30  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  31  ΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
32
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  33  ΓΟΥΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΩΡΑΙΑ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ