Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ποιες είναι οι προτάσεις της ΤΚ Παραμυθιάς προς τον δήμο Σουλίου

Προτάσεις με τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Διάνοιξη διαμόρφωση δρόμου από οικία Βαρούχα-Γκόρλα-Τσαμάτου.
Διάνοιξη διαμόρφωση δρόμου από Πυροσβεστική- Άγιο Νικόλαο.
Διάνοιξη διαμόρφωση δρόμου προς Κούλια.
Διάνοιξη διαμόρφωση δρόμου κάτω από οικ. Κωλέτση μέχρι οικ.
Κώστα Ντάφλου.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Μονοδρόμηση δρόμου από «Μασούτη», μόνο άνοδο.
Μονοδρόμηση δρόμου από « Διεθνές», μόνο κάθοδος

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
Ανάπλαση πλατείας Παραμυθιώτη
Ανάπλαση κόμβου στην τοποθεσία «Μασούτης»
Ανάπλαση κόμβου στον « Γαλατά»
Ανάπλαση Πεζοδρομίου επί της οδού Κ. Καραμανλή.
Ανάπλαση πεζόδρομου απέναντι από οικ. Βασίλη Σπυρόπουλου έως
στάση ρολογιού, οικ. Μόσχου.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Τοποθέτηση κυγκλιδωμάτων στα σχολεία Νηπιαγωγείο και Παιδικός
Σταθμός Παραμυθιάς.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Συντήρηση και αδειοδότηση παιδικής χαράς Παραμυθιάς
Συντήρηση και αδειοδότηση παιδικής χαράς Αγίου Δονάτου.
Συντήρηση και αδειοδότηση παιδικής χαράς στο Κάστρο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ
Διαγραμμίσεις όλων των διαβάσεων της πόλης Παραμυθιάς.
Χρωματισμός θέσεων ΑΜΕΑ και θέσεων για μηχανές.
Χρωματισμός θέσεων ΑΜΕΑ στο παρκινγκ στη λαϊκή αγορά και στα
ΤΕΑ.
Δημιουργία θέσεων ΑΜΕΑστο παρκινγκ κάτω από το « corte « στη
λαϊκή και στα ΤΕΑ.
Τοποθέτηση φαναριού στο μικροβιολογικό εργαστήριο Μπάρμπα.

ΑΡΔΕΥΣΗ
Σχεδιασμός και διατήρηση του παλιού συστήματος ύδρευσης στον
Άγιο Δονάτο και σε όλη την πόλη Παραμυθιάς .

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στο δάσος Παραμυθιάς.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Φωτισμός ρολογιού της Πόλης
Φωτισμός Κούλιας
Αντικατάσταση βραχιόνιων από « Μασούτη»- σχολείο Βούλγαρη και
Αστυνομία,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Δημιουργία πράσινου σημείου για εναπόθεση ογκωδών
απορριμμάτων.