ΠΕ Θεσπρωτίας: έκδοση και θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

ΠΕ Θεσπρωτίας: έκδοση και θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

 Μετά την υπ΄αρ.πρωτ: Δ12α/ΓΠοικ.4825/46/18.1.2022 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 5805 Β’) ΑΔΑ 6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ , εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σας γνωστοποιούμε ότι 

Από την Δευτέρα  24-01-2022 και έως 31-10-2022  

γίνεται   έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α, έτους 2022 για τις μετακινήσεις στις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ των Δήμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της υπηρεσίας (2665360187) καθώς και με τα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού μας.