ΠΕΔ Ηπείρου: διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων

ΠΕΔ Ηπείρου: διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων
Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο της ενημέρωσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων της Ηπείρου διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης που απευθύνονται σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων καθώς και σε στελέχη των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ κλπ).
Ειδικότερα την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 από 10:00 πμ έως 15:00 μμ στα Ιωάννινα

(αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος, Ιωάννινα) θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της εταιρίας International Forum Training & Consulting, ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Οργάνωση Διαδικασιών Διαχείρισης – Ψηφιακής Διακίνησης Εγγράφων στους Δήμους έως 31-12-2018 στο πλαίσιο του Ν.4440/ 2016».
Στόχος της Ημερίδας είναι, να ενημερωθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, από εξειδικευμένους ομιλητές-εισηγητές της εταιρίας, για τις ενέργειες προετοιμασίας, τις διαδικασίες, την υποδομή σε software & hardware αλλά και τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την πλήρη εφαρμογή στο πλαίσιο του Ν.4440/2016 της Ηλεκτρονικής Διακίνησης & Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων στους Δήμους της Ηπείρου.
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 από 10:00 πμ έως 15:00 μμ στα Ιωάννινα (αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος, Ιωάννινα) θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της εταιρίας Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Οικονομική διαχείριση των Δήμων μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι».
Στόχος της ημερίδας είναι, να ενημερωθούν τα στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Δήμων της Ηπείρου και να λάβουν άμεσα, έγκυρα και τεκμηριωμένα από εξειδικευμένο ομιλητή-εισηγητή της εταιρίας, απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, για τις μεταβολές που επιφέρει ο Ν 4555/2018 σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ειδικότερα σε διαδικασίες όπως π.χ. διάθεση πιστώσεων, ανάληψη υποχρεώσεων, εκκαθάριση δαπανών, εντολή πληρωμής δαπανών, έλεγχος τίτλων πληρωμής, σύσταση και διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, έλεγχος μισθοδοσίας, επιταγές, υπόλογοι και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Σχετικό υλικό (πρόγραμμα, δήλωση συμμετοχής κ.λπ.) για τις ημερίδες είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα μας (www.pedepirus.gr).

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box