Παραμυθιά: Ημερίδα για το πρόγραμμα CLLD/LEADER

Ο Δήμος Σουλίου σας ενημερώνει ότι στην προγραμματισμένη ενημερωτική ημερίδα, με την συνεργασία της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, το απόγευμα της 
Πέμπτης 27 Ιουνίου 2019, στην αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου ΚΑΡΚΑΜΙΣΙ του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά, για την παρουσίαση της 1ης 
Προκήρυξης Ιδιωτικών Έργων του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ιωαννίνων και Θεσπρωτ
ίας, θα προηγηθεί και η 
παρουσίαση των δυνατοτήτων του Προγράμματος QNEST από το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας. 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:30 με την παρουσίαση του Έργου QNEST, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις μας (εμπορικές- 
παραγωγικές-τουριστικές) για την διαδικτυακή προβολή των ιδίων και των προϊόντων τους και θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Προγράμματος 
LEADER. 

Πρόγραμμα
 Εκδήλωσης 
17:15 – 17:30 Προσέλευση 
17:30 – 18:15 Παρουσίαση Έργου QNEST 
18:15 – 20:00 Παρουσίαση Προκήρυξης Προγράμμα

τος LEADER

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box