Παραμυθιά: Ετήσια γενική συνέλευση του ΦΟΠ

Παραμυθιά: Ετήσια γενική συνέλευση του ΦΟΠ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθιάς (Φ. Ο. Π.), σε εφαρμογή του άρθρου 32 Κεφάλαιο Ζ του ισχύοντος Καταστατικού, συγκαλεί τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Φ. Ο. Π. – Κ. Καραμανλή 174 στην Παραμυθιά, 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης :     

  1.- Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικού της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

  2.- Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

  3.- Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, της διαχείρισης της χρήσης που πέρασε – Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός έτους 2016.

  4.- Τροποποίηση του καταστατικού του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθιάς.

  5.- Συζήτηση επί γενικών θεμάτων και ερωτήσεων των μελών.

  Η  Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται  τα μισά συν ένα των μελών (τακτικά) που εκπλήρωσαν  τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την Κυριακή 9 Απριλίου 2017, με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και χρόνο (ώρα 11η π. μ.), χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37 του ισχύοντος καταστατικού.

  Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ :

.- Πίνακας ανακοινώσεων & FACEBOOK Φ. Ο. Π.

.- Ανάρτηση στο site  Paramythia-online

.- Περιοδικό Step

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box