Πάλι πρόεδρος ο Οικονομίδης στον ιατρικό σύλλογο Θεσπρωτίας – Όλο το ΔΣ

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού
Συλλόγου Θεσπρωτίας με την υπ ́ αρ. πρωτ. 129401/3-11-2022 απόφαση
του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας, συνεδρίασε την 07/11/2022 το νεοεκλεγέν Διοικητικό
Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτρος Οικονομίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρομάχη Πετσίνη
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Τάσιος
ΤΑΜΙΑΣ: Ηλίας Αλ Χουμάμ Αμπίντο
ΜΕΛΗ: Χρήστος Μέμμος
Χρήστος Τσάμης
Κωνσταντίνος Τσίμος
Δημήτριος Βενέτης
Χρυσή Σταυρόπουλου