Πάλι ο Νίκος Κώτσης πρόεδρος στον εμπορικό σύλλογο Παραμυθιάς

Ανακοινώθηκε το νέο ΔΣ του εμπορικού συλλόγου Παραμυθιάς όπως προέκυψε έπειτα από τις εκλογές.

Νικόλαος Κώτσης – Πρόεδρος

Νικόλαος Μπρέστας – Αντιπρόεδρος

Παναγιώτα Παπαπάσχου – Ταμίας

Δημήτριος Χατζάρας – Γραμματέας

Σωτήριος Μάρκου – Μέλος

Σπυρίδων Γούσιας – Μέλος

Μαρία Τσίπη – Μέλος

Αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας (ΟΕΒΣΔΕΝ)
Βασίλης Τζίμας

Ανδρέας Μάστορας