Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ο Χαράλαμπος Παντελής νέος πρόεδρος του ΦΟΠ

Στις 31/03/2022 και ώρα 20:30 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθίας (Φ.Ο.Π.), το οποίο εκλέχθηκε την 28 Μαρτίου 2022. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση υπήρχε έκδηλη η διάθεση, η θέληση και η αφοσίωση για την συνέχιση του στόχου μας. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Παντελής Χαράλαμπος, ως Πρόεδρος,
Κολέτσης Στυλιανός, ως Αντιπρόεδρος,
Παπαδοπούλου Μαρία, ως Γενική Γραμματέας,
Ζαχάρης Δημήτριος, ως Ταμίας – Οικονομικός Προγραμματιστής,
Γκάτζιας Ευάγγελος, ως Έφορος Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων Εθνικών και Διεθνών Θεμάτων, Χορηγιών, Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Δικτύων και εκτός Παραμυθίας Συλλόγων,
Μπολότσης Κωνσταντίνος, ως Έφορος Εκδηλώσεων,
Ντάφλου Ελευθερία, ως Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Υπεύθυνοι τμημάτων:

Παντελής Χαράλαμπος, για το ωδείο,
Ντάφλου Ελευθερία, για την φιλαρμονική,
Μπολότσης Κωνσταντίνος, για το χορευτικό,
Δημήτρης Ζαχάρης, για τα εικαστικά και
Γκάτζιας Ευάγγελος, για την ρομποτική.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.