Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ο νόμος επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα των δήμων προς δημότες για χρέη πάνω των 50 ευρώ

Σύμφωνα με το πρόσφατο νόμο για την Αυτοδιοίκηση οι δήμοι οφείλουν να εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει από τη λήξη του έτους της ταμειακής τους βεβαίωσης.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η είσπραξη των εσόδων για οφειλές άνω των 50 €, οι Δήμοι υποχρεούνται να προχωρούν στη χρήση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Η συνηθέστερη επιλογή θα είναι η κατάσχεση του οφειλόμενου ποσού από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, στα οποία έχουν λογαριασμούς οι πολίτες. Από τη νομοθεσία, μάλιστα, δεν απαιτείται η ενημέρωση των δημοτών στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων. Οι Δήμοι παρέχουν στους δημότες τη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών σε 12 – 24 δόσεις σύμφωνα με την πάγια ρύθμιση του Ν. 4646/2019. Για την ένταξη στην ρύθμιση απαιτείται σχετική αίτηση ή ηλεκτρονικό αίτημα του δημότη με συνημμένα δικαιολογητικά το Ε9 και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΑΑΔΕ του προηγούμενου έτους.