Ο Νίκος Αθανασίου πρόεδρος στο ΝΠΔΔ “ΑΡΩΓΗ”

Με τις ψήφους της πλειοψηφίας ο Νίκος Αθανασίου νέος πρόεδρος στο ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ, με τον ΤΟΠΟ ΑΞΙΩΝ και την ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ να διαφωνούν με την επιλογή αυτή.

Έτσι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου Κατά Πλειοψηφία αποφάσισε:

Α.- Ορίζει ως μέλη για την συγκρότηση του νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Σουλίου *ΑΡΩΓΗ*, αποτελούμενο από τους :

1.-Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Αθανασίου Νικόλαο με αναπληρωτή του, τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνο.

2.- Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημητρίου Φώτιο με αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Καλογηρο Βασίλειο.

3.- Τη Δημοτική Σύμβουλο, κ. Ντρίτσου Μαρία με αναπληρωτή αυτής τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Μπέλλο Θεοφάνη.

4.- Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γκέγκα Ανδρέα με αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Παππά Κωνσταντίνο.

5. –Τη Δημοτική Σύμβουλο, κ. Κώτση Άννα Μαρία με αναπληρωτή αυτής τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Αναστασόπουλο Δανιήλ.

6.-Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Κωσταρά Σταύρο με αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ντάγκα Γεώργιο.

7.-Την δημότισσα κ. Αναγνωστοπούλου Μαρία με αναπληρώτριά της, την επίσης δημότισσά μας, κα. Σιώπη Χρύσα.

8.- Την εργαζόμενη στο Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, Κολιοφώτη Πανωραία με αναπληρώτρια αυτής την επίσης εργαζόμενη Ευθυμίου Γιαννούλα.

9.- Τη δημότισσα κ. Γιάγκα Σοφία με αναπληρώτριά της, την επίσης δημότισσά μας, κα. Παππά Σοφία.

10.- Το μέλος του ΚΑΠΗ, χρήστη των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ, κ. Χρήστου Αριστείδη με αναπληρωτή τον κ. Δημάκα Ελευθέριο, επίσης μέλος του ΚΑΠΗ.

11.- Τον εκάστοτε πρόεδρο του λαογραφικού Μουσείου Νεοχωρίου με αναπληρωτή αυτού τον κ. Κώτση Ιωάννη.

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Αθανασίου Νικόλαος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Δημητρίου Φώτιος. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Γ.-Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. Γ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Δ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2023 (Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου).

Μειοψήφησε η παράταξη «ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ» και συγκεκριμένα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ: Κάτσιος Νικόλαος, Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα, Σουλάκης Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Γεώργιος, Μπάλλας Φώτιος και Καγκιούζης Ανδρέας, οι οποίοι και δήλωσαν: “Δεν ψηφίζουμε το θέμα διότι η επιλογή του Δημάρχου στο πρόσωπο του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου, ως προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, έρχεται ως συνέχεια της επιλογής από την ίδια παράταξη και ενός αντιδημάρχου. Επιλογές για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί ανοιχτή πρόσκληση και προς τη δική μας πλειοψηφούσα παράταξη για να διερευνηθεί η πιθανότητα και εμείς να βοηθήσουμε. Ο κ. Δήμαρχος ξεχνάει ότι το αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών, δεν του έχει δώσει την πλειοψηφία και η επιλογή του να διαλέγει συνεχώς πρόσωπα από μία συγκεκριμένη παράταξη, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση συνεργασίας, κατά την άποψή μας δηλώνει πολιτική συναλλαγή, ως προϊόν πολιτικών προεκλογικών δεσμεύσεων και σε κάτι τέτοιο εμείς βρισκόμαστε αντίθετοι».

Μειοψήφησε επίσης η παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» και συγκεκριμένα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ: Γώγος Νικόλος, Σοφίας Δονάτος και Δήμας Βασίλειος, οι οποίοι δήλωσαν: « Είμαστε αρνητικοί στην τοποθέτηση του κ. Αθανασίου Νικόλαου στη θέση του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box