Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ο νέος σύλλογος γονέων Γυμνασίου Παραμυθιάς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 17/11/2022 συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Γυμνασίου Παραμυθιάς ως εξής:

Πρόεδρος: Γκέλια Μιοάρα

Αντιπρόεδρος: Κούρτης Λάμπρος

Γραμματέας: Στέφου Χριστίνα

Ταμίας: Δαρδαμάνη Κατερίνα

Έφορος: Σπύρου Σωτήρης

Μέλη: Γαλάνη Κατερίνα, Ντούνη Μαρία, Σπύρου Μάγδα