Ο νέος αντικαπνιστικός νόμος και τα πρόστιμα

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για την εφαρμογή του Νέου Αντικαπνιστικού Νόμου 4633/16 -10 -2019.

Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου καταγράφονται με λεπτομέρεια και σαφήνεια οι Νόμοι που ψηφίστηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο για το κάπνισμα, 3730/2008 – 3868/2010 – ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 104720/2010 με ειδίκευση του πρόστιμου – 4419/2016 με την προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία 40200/2014 και 4633/16-10-2019.

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Υ.Ε. (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 • Ευανάγνωστες πινακίδες και από τις δύο πλευρές του καταστήματος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ.
 • Σε κανένα χώρο του καταστήματος σταχτοδοχείο (τασάκι).
 • Πλήρη συνεργασία του καταστηματάρχη με τα ελεγκτικά όργανα.
 • Βιβλίο Αναφοράς, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δημοτική Αρχή.
 • Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση και η πώληση καπνού ή προϊόντα καπνού.
 • Απαγορεύεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων.
 • Απαγορεύεται εκτός από το τσιγάρο, το κάπνισμα που προέρχεται από: 

α) Καπνός από φύλλα και άλλα φυσικά επεξεργασμένα ή μη φυτικά.

β) Καπνός πίπας.

γ) Φυτικά προϊόντα με βάση βότανα, φρούτα πρώτης ύλης φαγητού. δ) Ηλεκτρονικό τσιγάρο.

ε) Η επαναπλήρωσης, δηλαδή δοχείο που περιέχει νικοτίνη το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικό τσιγάρο.

ζ) Συστατικό καπνού από οποιαδήποτε ύλη και αν προέρχεται

η) Αρωματική που προσδίδει μυρωδική γεύση ακόμη και από φρούτα, μπαχαρικά, προϊόντα καπνού παντός είδους.

 • Απαγορεύεται καπνός για ναργιλέ ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί μέσω ναργιλέ.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα και σε κέντρα διασκέδασης και καζίνο με τον Νέο Νόμο 4633/2019 ο οποίος κατήργησε την εξαίρεση που υπήρχε με τον προηγούμενο Νόμο.

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Με τον Νέο Νόμο 4633/2019 Αστυνομία – Δημοτική Αστυνομία – Τουριστική Αστυνομία – Λιμενικό.
 • Μπορεί να λειτουργήσει συνεπικουρικά το ΣΕΤΕ και ελεγκτικά ο ΕΟΤ.
 • Κατά τη διάρκεια του ελέγχου υποχρεούνται σε επίδειξη ταυτότητας.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε οποιαδήποτε ώρα χωρίς περιορισμό χρόνου και συχνότητας, είτε με καταγγελία ή χωρίς καταγγελία χαρακτηρίζονται σε τακτικούς και έκτακτους.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δημιουργείται πλήρη μηχανογραφικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων για να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα το ζήτημα των παραβάσεων.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 1. Σε περίπτωση 4 παραβάσεων η επιχείρηση κλείνει για 10 μέρες και στις 5 παραβάσεις οριστικό κλείσιμο.
 2. Διπλασιάζεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής.
 3. Το πρόστιμο επιδίδεται στον παραβάτη ή κοινοποιείται ή θυροκολλείται σε περίπτωση άρνησης.
 4. Εντός 10 ημερών δύναται να διατυπώσει ο παραβάτης τις αντιρρήσεις του. Εάν είναι επαρκείς οι αντιρρήσεις το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται.
 5. Σε περίπτωση άμεσης καταβολής του ποσού σε διάστημα 15 ημερών σημαίνει μείωση στο 5%.
 6. Τα έσοδα από τα πρόστιμα είναι κρατικά έσοδα από τα οποία δύναται να καλυφθούν για Δαπάνες Δημόσιας Υγείας.

Πράξη επιβολής προστίμου με τον Νόμο 3868/2010 (Επισυνάπτεται Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το Ν. 3868/2010 Άρθρο 17 παρ.3)- Καταχωρούνται με ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ.

1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το Ν. 3868/2010 Άρθρο 17 παρ.3ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ (ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)
1.Κάπνισμα στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπεριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.Ανοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση απαγορευτικού σήματοςΜη ανταπόκριση τουυπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασηςΜη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τηδιεξαγωγή του ελέγχουΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση ΕΩΣ500€
2.Κάπνισμα στα παντός είδους κυλικεία.Ανοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση απαγορευτικού σήματοςΜη ανταπόκριση τουυπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασηςΜη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τηδιεξαγωγή του ελέγχουΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση ΕΩΣ500€
3.Κάπνισμα σε κλειστούς ιδιωτικούς χώρους εργασίας.Ανοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση απαγορευτικού σήματοςΜη ανταπόκριση τουυπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασηςΜη συνεργασία του υπεύθυνουμε τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχουΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση ΕΩΣ500€
4.Κάπνισμα στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής.Ανοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση απαγορευτικού σήματοςΜη ανταπόκριση τουυπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασηςΜη συνεργασία του υπεύθυνουμε τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχουΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση ΕΩΣ500€
5.Κάπνισμα στους παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράςσυμπεριλαμβανομένων τωνΜη ανάρτηση απαγορευτικού σήματοςΑνοχή ή μη επέμβαση τουΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση


επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.ΥπευθύνουΜη ανταπόκριση τουυπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασηςΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχουΕΩΣ10.000€ΕΩΣ500€
6.Κάπνισμα σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.Ανοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για τηνΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση ΕΩΣ500€


αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση απαγορευτικούσήματοςΜη συνεργασία του υπεύθυνουμε τα αρμόδια όργανα κατά τηδιεξαγωγή του ελέγχου

7.Κάπνισμα στους χώρους νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, βρεφονηπιακών σταθμών παιδότοπων κλειστών και υπαίθριων και όλων των ιδρυμάτωνΑ΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών.Ανοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση απαγορευτικού σήματοςΜη ανταπόκριση τουΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ100€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 500€


υπεύθυνου σε διαμαρτυρία γιατην πραγματοποίηση τηςπαράβασηςΜη κλήση των αρμοδίωνοργάνωνΜη συνεργασία του υπεύθυνουμε τα αρμόδια όργανα κατά τηδιεξαγωγή του ελέγχου

8.Κάπνισμα στους κλειστούς χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιαςΑνοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για τηνΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ100€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 500€


αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση της σήμανσηςΠαράρτημα των Γ΄και Δ΄Μη ανταπόκριση τουυπεύθυνου σε διαμαρτυρία γιατην πραγματοποίηση τηςπαράβασηςΜη κλήση των αρμοδίωνοργάνωνΜη συνεργασία του υπεύθυνουμε τα αρμόδια όργανα κατά τηδιεξαγωγή του ελέγχου

9.Κάπνισμα στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένωνΑνοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΜη πραγματοποίησησυστάσεων στους παραβάτεςΜη λήψη μέτρων για τηνΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση ΕΩΣ500€


αποτροπή των παραβάσεωνΜη ανάρτηση απαγορευτικούσήματοςΜη ανταπόκριση τουυπεύθυνου σε διαμαρτυρία γιατην πραγματοποίηση τηςπαράβασηςΜη συνεργασία του υπεύθυνουμε τα αρμόδια όργανα κατά τηδιεξαγωγή του ελέγχου

10.Κάπνισμα στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστώνΑνοχή ή μη επέμβαση του ΥπευθύνουΑΠΟ500€ για κάθε παράβασηΕΩΣ 10.000€ΑΠΟ50€ για κάθε παράβαση ΕΩΣ500€


Μη πραγματοποίηση


συστάσεων από παραβάτες


Μη λήψη μέτρων για την


αποτροπή των παραβάσεων


Μη ανάρτηση απαγορευτικού


σήματος


Μη ανταπόκριση του


υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για


την πραγματοποίηση από


παράβασης


Μη συνεργασία του υπεύθυνου


με τα αρμόδια όργανα κατά τη


διεξαγωγή του ελέγχου

11. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερθείσες η επανάληψη της παράβασης διπλασιάζει το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο (γεωμετρική αύξηση προστίμων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους υπευθύνους καταστημάτων, των περιπτέρων κτλ. για παραβάσεις που αφορούν την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους, την εργασία ανηλίκων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές σχετικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν.3868/2010.

1.Πώληση προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους1000€ για κάθε παράβαση
2.Πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους από επιχείρηση που δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοολούχαποτά1000€ για κάθε παράβαση
3.Πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.1000€ για κάθε παράβαση
4.Είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και κάθε είδους κέντρου διασκέδασης, όπου πωλείται αλκοόλ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.1000€ για κάθε παράβαση

5.
Παραμονή ανηλίκων σε μπαρ καθώς και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους σε όλους τους χώρους διασκέδασης,εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων. Ν3730/2008 Άρθρο 41000€ για κάθε παράβαση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους για παράβαση των διατάξεων του Ν 3868/2010 περί απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού.

1.Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού2000€ για κάθε παράβαση

 Τι σημαίνει εξωτερικός χώρος καπνιζόντων, Άρθρο 17 παρ. 5/3868/2010

Εξωτερικοί χώροι θεωρούνται εκείνοι που περιμετρικά είναι ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός» χώρος νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενα ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένο, με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

 Σε ποιους χώρους επιτρέπεται το τσιγάρο.

 1. Στους εξωτερικούς χώρους όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ.5 του Ν 3868/2010.
 2. Εξαιρούνται οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή προϊόντων καπνού Άρθρο 16 παρ. 1 Ν.4633/299.
 3. Εξαιρούνται οι χώροι που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές στα αεροδρόμια της χώρας.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ Ν. 3730/2008. ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΓΗ ΜΠΑΡ.

 Άρθρο 4

Ρύθμιση για τα αλκοολούχα ποτά

Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων

 Άρθρο 6

Διοικητικές κυρώσεις

…..Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής απαγορεύεται προσωρινά για διάστημα έως τριών (3) μηνών η πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών και, εάν η επιχείρηση δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοόλ, επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ……

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Υ.Ε.

(Υγειονομικού ενδιαφέροντος) Επιτρέπεται:

Ν 3868/2010 Άρθρο 16 παρ. 7

α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: