Ο εμπορικός σύλλογος Παραμυθιάς διοργανώνει πανηγύρι

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς διοργανώνει στις 26 Αυγούστου 2022 θρησκευτικό πανηγύρι Αγίου Φανουρίου στην Θέση Γαλατά

Μαζί μας

Α.Κυρίτσης – Χαλιάσος -Παπαζήκος-

Τσοκας -Διαμαντης -Ζουμπας