Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ο δήμος Σουλίου καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν και να προτείνουν έργα

Ο Δήμος Σουλίου  επιθυμεί τη  συμβολή  των πολιτών  στο  έργο  της  κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την χρονική περίοδο 2020-2023 με τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους δημότες:

  • Να αξιολογήσουν την κατάσταση του Δήμου σε τομείς που παρουσιάζονται όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2023
  • Να προτείνουν έργα και δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του.

Επισυνάπτεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 και το ερωτηματολόγιο το οποίο αφού συμπληρωθεί, παρακαλούμε όπως αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email:  info@paramythia.gr.

Τι είναι τα επιχειρησιακά;

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ α’ βαθμού αναφέρονται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές. Θεσπίστηκαν ώστε να καλυφθεί η ανάγκη όλων των Δήμων για την επίτευξη  εκσυγχρονισμού και τοπικής ανάπτυξης στην οργανωτική και στην λειτουργική τους δομή.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σουλίου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό  –  αν όχι το σημαντικότερο – εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.