Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ο Άλκης Λάμπρου υποψήφιος για το επιμελητήριο Θεσπρωτίας

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Υποψήφιος Πρόεδρος Αλκιβιάδης Λάμπρου

Φίλες και φίλοι επαγγελματίες, μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, είναι καιρός να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες μας και την επαγγελματική μας ανάδειξη και καταξίωση. Η μη διεξαγωγή εκλογών στο φορέα μας, μας αδρανοποιεί και μας θέτει στο περιθώριο των εξελίξεων, την στιγμή που θα έπρεπε να έχουμε ουσιαστικό και παρεμβατικό λόγο.

Σας καλώ σε συνεργασία, στα πλαίσια μιας ενωτικής κίνησης για να ζητήσουμε την αποκατάσταση της ευνομίας με την διεξαγωγή εκλογών προχωρώντας παράλληλα και στην τεκμηρίωση των θέσεων μας μέσα από διάλογο και χρήσιμο παραγωγικό λόγο.

Οι σκοποί ύπαρξης των επιμελητηρίων για την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών, των κατασκευαστών και των εξαγωγών αλλά και η παροχή στην πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα (που θα εκφράζουν τους επαγγελματίες του χώρου μας), όπως και η παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης των δραστηριοτήτων των μελών, επιτάσσουν την παρουσία στη Διοίκηση προσώπων που θα εργαστούν για το κοινό όφελος, την πρόοδο και την συνεισφορά στην ανάπτυξη του τόπου.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι επαγγελματίες, μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Καιρός είναι να χαράξουμε μία νέα πορεία, ως προς την αξιοποίηση του φορέα μας και να δρομολογήσουμε τρόπους και διαδικασίες για την καλύτερη προώθηση των θεμάτων μας και την επίλυση των προβλημάτων μας. 

Ο Εμπορικός τομέας, ο μεταποιητικός και οι υπηρεσίες έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα ζητήματα, που πρέπει να προσεχθούν και να τύχουν ανάλογης υποστήριξης.

Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως και δυνατότητες μέσα από προγράμματα, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις της πολιτείας, αλλά και επαγγελματικής αλληλεγγύης και δράσης.

Ανάδειξη των θεμάτων, συνεργασίας διεκδίκησης μέχρι επίλυσης, παραγωγής και υλοποίησης στόχων στα πλαίσια μίας νέας πορείας για το επιμελητήριο μας.

Αυτά με πλήρη ενημέρωση, με λειτουργική συνεργασία, με συνδιαμόρφωση στόχων και προβληματισμών, με νέα διαφανή τακτική στην επαφή μας, με ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα, με προβολή των θέσεων μας, με παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα και με επιμονή, με ουσιαστική δράση που θα αφορά τον κάθε κλάδο χωριστά και όλους μαζί.

Συνεργασία και διάλογο σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο με όλους τους φορείς συνδιαμορφώνοντας στόχους που θα ωφελούν την ανάπτυξη της τοπικής και Περιφερειακής οικονομίας και θα αναδεικνύουν τον ρόλο μας. 

Φίλες και φίλοι επαγγελματίες 

Απευθύνω το κάλεσμα αυτό για μια ενωτική, επαγγελματική, διεκδικητική αλλά και τεκμηριωμένη παρέμβαση, για την προώθηση των επαγγελματικών μας στόχων και την συνεισφορά μας στην κοινή πρόοδο. 

Θέλουμε Επιμελητήριο για όλα τα μέλη και με όλα τα μέλη και όχι για τους Διοικούντες.

Θέλουμε Επιμελητήριο ουσίας και όχι δημοσίων και προσωποπαγών σχέσεων, γενικόλογων παρεμβάσεων, ευχολογίων και αρνητικού λόγου.

Θέλουμε Επιμελητήριο με ενεργό και συμμέτοχο το σύνολο του κλάδου μας, συνδημιουργό και διεκδικητή των δράσεων που τον αφορούν.

Κάλεσμα συσπείρωσης και ενότητας, απέναντι στα προβλήματα αλλά και το νέο, σύγχρονο περιβάλλον και των ευκαιριών που δημιουργούνται.

Αλλαγή Σελίδας, αλλαγή πρακτικής, με αξιολόγηση ουσίας και έλεγχο της δράσης μας, αλλαγή για Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό, διασφάλιση της Εργασίας, για προσφορά στον Τόπο και την Οικονομία, για πρόοδο των μελών μας και επαγγελματική καταξίωση.  

Συνάδελφοι επαγγελματίες 

Είμαστε ως μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες (Μικρομεσαίοι), η ραχοκοκαλιά της Οικονομίας και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε και να μας ενισχύει η πολιτεία, ώστε να προοδεύουμε, να υφιστάμεθα ως επιχειρήσεις, να αναπτυσσόμεθα, να εκσυγχρονιζόμαστε, να μπορούμε να προσφέρουμε.

Σας καλώ, ως υποψήφιος για την Προεδρία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, ίσος μεταξύ ίσων, διαθέτοντας στην κοινή μας προσπάθεια, την εμπειρία μου, την επαγγελματική μου δράση, τις γνώσεις από τη συμμετοχή μου σε θεσμοθετημένα όργανα σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο και κυρίως την θέλησή μου μαζί με όλους σας να προσφέρουμε, στηριζόμενοι στην αμοιβαία εκτίμηση. Εσείς που μοχθείτε, εσείς που εργάζεστε, εσείς που παράγετε και δημιουργείτε, εσείς θα πρέπει να ανοίξετε νέους δρόμους και να φέρουμε θετικά αποτελέσματα, αποκτώντας την κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση μας.  

 Με τιμή 

Αλκιβιάδης Λάμπρου