Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου

Τον δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου αποφάσισε τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου, ως εξής:

1.-Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Καλόγηρο Βασίλειο με αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Παππά Παναγιώτη.

2.-Το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γκέγκα Ανδρέα και αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ..Παππά Κωνσταντίνο.

3.-Τη Δημοτική Σύμβουλο, κ. Ντρίτσου Μαρία με αναπληρωτή της, τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Μπελλο Θεοφάνη .

4.-Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κουτσή Ηλία με αναπληρωτή αυτού την επίσης Δημοτική Σύμβουλο, κ. Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα.

5.-Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γώγο Νικόλαο με αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Μπάμπα Ανδρέα.

6.-Τον Διευθυντή ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, κ. Βακαλόπουλο Χρήστο, με αναπληρωτή του τον διευθυντή του Γυμνασίου Νεράιδας κ. Μπάλλα Ευθύμιο.

7.-Τη Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς, κ. Χατζηπέτρου Πασχαλίνα με αναπληρωτή της τον υποδιευθυντή Λυκείου Παραμυθιάς, κ. Σπυρόπουλο Βασίλειο.

8.-Την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου, κ. Φίλη Αντιγόνη με αναπληρωτή της τον νόμιμο αναπληρωτή αυτής.

9.-Τον εκάστοτε πρόεδρο του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς με αναπληρωτή τον εκάστοτε αντιπρόεδρο του 15μελούς.

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Καλόγηρος Βασίλειος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Παππάς Παναγιώτης. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box