ΟΛΗΓ: Συμμετοχή στην Έκθεση “European Week of Regions and Cities 2019”

Συμμετοχή στην Έκθεση “European Week of Regions and Cities 2019”

Στο πλαίσιο του έργου NEWBRAIN “Nodes Enhancing Waterway Bridging Adriatic-Ionian Network” ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ως εταίρος του έργου ανέλαβε την παρουσίασή του, μέσα από τη συμμετοχή του με εκθεσιακό περίπτερο στην ευρέως αναγνωρισμένη έκθεση “European Week of Regions and Cities 2019” που έλαβε χώρα από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες. 

Η  “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων” είναι ένα ετήσιο τετραήμερο γεγονός κατά το οποίο οι πόλεις και περιφέρειες, καθώς και αναγνωρισμένοι Ευρωπαϊκοί Φορείς παρουσιάζουν την ικανότητά τους να δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης, να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου για μια καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Με την πάροδο των ετών, η εκδήλωση έχει εξελιχθεί στο κύριο γεγονός της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς χαιρετίζει περίπου 6.000 συμμετέχοντες τον Οκτώβριο κάθε χρόνο (τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες) για περισσότερα από 100 εργαστήρια και συζητήσεις, εκθέσεις και ευκαιρίες δικτύωσης.

Με την ευκαιρία αυτή ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας συμμετείχε στη πλέον καταξιωμένη ευρωπαϊκή πλατφόρμα δικτύωσης στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης δόθηκε έμφαση στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης, τη διασυνοριακή συνεργασία, τη περιφερειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη.

Το έργο  NEWBRAIN χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος ADRION – Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020, υλοποιείται από 9 εταίρους που αντιπροσωπεύουν τους κεντρικούς κόμβους logistics του συστήματος μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου και στοχεύει στην απελευθέρωση του δυναμικού ολοκληρωμένων διατροπικών μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, στη βελτίωση των συνδέσεων με την ενίσχυση του διακρατικού συντονισμού των βασικών φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας και των διατροπικών μεταφορέων καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για τη δρομολόγηση εφικτών επενδύσεων.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box