ΟΛΗΓ: Επιβολή περιορισμού των συνδέσεων της Χώρας λόγω COVID-19

Με τις ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 66489/12-10-2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 66484/12-10-2020 από 13 έως και 25 Οκτωβρίου 2020 για προληπτικούς λόγους περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19: 

  • Περιορίζονται προσωρινά οι χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις της Χώρας και
  • Απαγορεύεται η εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν.

Επιπλέον, παρατείνεται η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 52835/27.8.2020 κοινής απόφασης περί «Επιβολής του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557).

Σεβόμενοι τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τα άλλα μέτρα προστασίας, παρακαλούμε όπως, η είσοδος του κοινού στα γραφεία της ΟΛΗΓ να πραγματοποιείται με χρήση μάσκας και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα: 26650 99303 και 99302.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις,
καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας
τις αναρτήσεις της ημέρας.
Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε
για την ενημέρωση σας!

Holler Box