Βοηθήστε μας ώστε να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε με τις κυριότερες ειδήσεις. Κεράστε μας έναν καφέ - κάντε μια δωρεά

Οι περιοχές της Ηπείρου που εντάσσονται στο πρόγραμμα οικονομικής αρωγής λόγω του σεισμού του Οκτωβρίου

Οι περιοχές της Ηπείρου που εντάσσονται στο πρόγραμμα οικονομικής αρωγής λόγω του σεισμού του Οκτωβρίου
Δημοσιεύθηκε η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών στα κτίρια.

Επίσης ορίζεται και η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν της οικονομικής συνδρομής.
Οι περιοχές είναι:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙNΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α) ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού

 Τοπική Κοινότητα Πλατανούσσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 Τοπική Κοινότητα Χουλιαράδων

Β) ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού

 Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ

 Τοπική Κοινότητα Κωστάνιανης

 Τοπική Κοινότητα Ψήνας

Γ) ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ

 Τοπική Κοινότητα Καπεσόβου

 Τοπική Κοινότητα Κήπων

 Τοπική Κοινότητα Τσεπελόβου

Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης

 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου

 Τοπική Κοινότητα Εξοχής

 Τοπική Κοινότητα Καβασίλων

 Τοπική Κοινότητα Μαζίου

Ζ) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Φιλιατών

 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου

 Τοπική Κοινότητα Λιας

 Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου (Αγίου Γεωργίου)
Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 15 ης Οκτωβρίου 2016, που έπληξε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κοζάνης (Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης), ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 2.1 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ή ο/η διαχειριστής/-τρια σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από το σεισμό της 15 ης Οκτωβρίου 2016, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.

2.2 Ο ιδιοκτήτης/-τρια (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή ο/η ειδικός/-ή διαχειριστής/-τρια σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτιρίου που έχει πληγεί από το σεισμό της 15 ης Οκτωβρίου 2016, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τον προαναφερόμενο σεισμό. 3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι/-ες την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το συμβάν και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης/-τρια είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του/της επί του οικοπέδου. 3.3 H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες, που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 3.4 Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα του σεισμού, περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο/η ίδιος/-α με Υπεύθυνη Δήλωσή του/-της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της Σ.Σ. εξ ολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

[pdf-embedder url=”http://periodikostep.gr/wp-content/uploads/2017/05/arogi-seismopl.pdf” title=”arogi seismopl”]

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: