ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 59159 (ΦΕΚ 25/2018 του ΑΣΕΠ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της υπ’ αριθμ. 59159/4-09-2018 (ΦΕΚ 25/2018, τεύχος ΑΣΕΠ) προκήρυξης του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων με έμμισθη εντολή

ΟΑΕΔ: Η Επιτροπή Επιλογής του Άρθρου 43 παρ.2 β’ Ν. 4194/2013, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 4/2018 Πρακτικό με το οποίο έγινε η προεπιλογή των υποψηφίων, κατόπιν ελέγχου του παραδεκτού των αιτήσεων τους βάσει της ανωτέρω προκήρυξης και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 10/2019 Πρακτικό τελικής αξιολόγησης επέλεξε τους:

1) Εμμανουήλ Ελευθέρογλου για τη θέση δικηγόρου με ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο
2) Ματίνα Τριανταφύλλη για τη θέση δικηγόρου με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο
3) Ελένη Μπιμπή για τη θέση δικηγόρου με ειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο
4) Γεωργία Σαραμαντά για τη θέση δικηγόρου με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης ή στο εργατικό δίκαιο

dikaiologitika.gr
Author:

You May Also Like

Αρέσει σε %d bloggers: