ΟΑΕΔ: Μείωση προϋπολογισμού κατά 75 εκατ. ευρώ για το 2020

Μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ (0,02%) σε σχέση με το 2019 είναι ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ για το 2020. Αυτό προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα, το 2019 ο Οργανισμός είχε έσοδα 3,259 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020, 3.184 εκατ.

ANAΛΥΤΙΚΑ: 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Το ισοζύγιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 470 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 41 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτι-μήσεις του οικονομικού έτους 2019.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται:

  • στη μείωση των εσόδων του φορέα κατά 75 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας:

–         της μείωσης κατά 21 εκατ. ευρώ των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της έναρξης εφαρμογής από το β΄ εξάμηνο 2020 του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες για τη μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης, και

–         της μείωσης της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 50 εκατ. ευρώ.

  • στη μείωση των δαπανών κατά 34 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ των προγραμμάτων απασχόλησης, που επανεξετάζονται ώστε να αποκτήσουν αυξημένη αποτελεσματικότητα και στην παράλληλη αύξηση κατά 30 εκατ. ευρώ των επιδομάτων ανερ-γίας, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κατώτερου μισθού.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Οργανισμού επιχειρείται η ρεαλιστικότερη εκτίμηση της δαπάνης των προγραμμάτων απασχόλησης και της αντίστοιχης χρηματοδότησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοιχεία εκτέλεσης των προγραμμάτων, ώστε να αποφευχθεί η υπερεκτίμηση των εσόδων και η διόγκωση των δαπανών του φορέα.

Πίνακας 3.27 Προϋπολογισμοί Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης(σε εκατ. ευρώ)
 
β) ΟΑΕΔ
Έσοδα3.2593.184
Ασφαλιστικές εισφορές2.1112.090
Ρύθμιση οφειλών216213
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό505505
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ200150
Απόδοση περιουσίας7171
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων9898
Λοιπά έσοδα5858
Έξοδα2.7482.714
Επιδόματα ανεργίας1.1601.190
Προγράμματα απασχόλησης460377
Λοιπές προνοιακές παροχές146137
Μεταβιβάσεις στο ΙΚΑ655684
Απόδοση εισπράξεων τρίτων9898
Δαπάνες προσωπικού105105
Επενδυτικές δαπάνες1212
Λοιπές δαπάνες112112
Ταμειακό ισοζύγιο511470
Εθνικολογιστικές προσαρμογές00
Ισοζύγιο κατά ESA511470
γ) ΕΟΠΥΥ
Έσοδα5.2455.331
Ασφαλιστικές εισφορές4.3964.485
Ρύθμιση οφειλών216212
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό100100
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης164159
Απόδοση περιουσίας5050
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων289295
Λοιπά έσοδα3030
Έξοδα5.3645.472
Φαρμακευτική δαπάνη2.2002.250
Λοιπές παροχές ασθένειας1.8001.850
Απόδοση εισπράξεων τρίτων289295
Δαπάνες προσωπικού4242
Λοιπές  δαπάνες133135
Μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης900900
   εκ των οποίων σε νοσοκομεία888888
Ταμειακό ισοζύγιο-119-141
Εθνικολογιστικές προσαρμογές449449
Ισοζύγιο κατά ESA330308

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: