Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις χρηματοδότηση μέσω του αναπτυξιακού – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ    4887/2022

Με δεδομένο ότι άρχισαν να ανακοινώνονται επί μέρους κατηγορίες επενδυτικών έργων για χρηματοδότηση μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ζητήσαμε από τον έμπειρο Οικονομολόγο-  Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Συντονιστή  μελετών του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε   κ. Θανάση Μπούση,   να κάνει μια εκλαΐκευση των κρίσιμων σημείων των νέων ΠΡΟΣΚΛHΣΕΩΝ.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν  κατανοητές  από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης.

C:\Users\user\Downloads\FB_IMG_1662632379529.jpg

 Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμβάλλω στην ενημέρωση .

Θα το κάνω με σύντομο και κατανοητό  τρόπο. Φυσικά όσοι θέλουν πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση θα είμαστε στη διάθεσή τους. Προς αποφυγή παρερμηνειών πρέπει να τονίσω ότι η συγκεκριμένη παράθεση πληροφοριών περιορίζεται στα πλεονεκτήματα του Νέου Αναπτυξιακού και αφορούν σε Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα του κινήτρου της Επιχορήγησης.

Άλλες μορφές κινήτρων όπως:

 •  Φορολογικής απαλλαγής .
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) .
 • Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης αφορούν κυρίως τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις 

Ο παρακάτω Πίνακας δίνει  απτά το στίγμα της Κατηγορίας κάθε Επιχείρησης:

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ                    ή                                         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από 10  Ως 2  εκατομμύρια    ή          Ως 2  εκατομμύρια
ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από  50Ως 10  εκατομμύρια   ή Ως 10  εκατομμύρια
ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΩ από 250Ως 50  εκατομμύρια   ή                                                          Ως 43  εκατομμύρια
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΩ από 250Πάνω από 50  εκατομμύρια                ήΠάνω από 43 εκατομμύρια           

Έχουν εκδοθεί   δύο Προσκλήσεις ως τώρα:


1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   «Μεταποίηση  – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
Ημερομηνία λήξης  υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης:  31  Οκτωβρίου 2022.

Μπορεί να υποβληθούν αιτήματα για τις παρακάτω Επενδυτικές Ενέργειες:

 1.  Δημιουργία νέας μονάδας.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ως σήμερα από την επιχείρηση.
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

    Ελάχιστο ύψος Επενδυτικού Έργου:

 • Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • Για Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν.Σ.Επ.),καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Ποιες Κατηγορίες Επιχορηγούνται;

Στην Πρόσκληση αναγράφονται οι Κ.Α.Δ (Κατηγορία Αναπτυξιακής Δραστηριότητας) των Επιχειρήσεων που δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Επιχειρήσεων  Μεταποίησης και Logistics.

Ποιο είναι το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα Επενδυτικό Έργο;

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €)

Ποια είναι τα Ποσοστά Ενισχύσεων ; 

Αναφέρομαι όπως προείπα στο  κίνητρο της Επιχορήγησης για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις , προς αποφυγή παρανοήσεων.

 Ο Γενικός Κανόνας είναι ότι η Ήπειρος  βρίσκεται στο 70% του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων.  Πάνω σε αυτόν τον αριθμό  υπολογίζονται τα επί μέρους ποσοστά .

Για τη Θεσπρωτία για παράδειγμα  η επιχορήγηση κυμαίνεται ως εξής:

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΑ( 30 ΧΙΛ ΑΠΟ ΣΥΝΟΡΑ)ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ
1ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ              Χ70%
2ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΧ70%
3ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΧ70%
4ΣΟΥΛΙΟΥΧ70%
5ΦΙΛΙΑΤΩΝΧΧ70%
6ΣΑΓΙΑΔΑΣΧ70%
7ΣΥΒΟΤΩΝΧ70%
9ΑΧΕΡΟΝΤΑ56% ( 70% * 80%)
9ΠΕΡΔΙΚΑΣ56% ( 70% * 80%)
10ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ56% ( 70% * 80%)

Στον γειτονικό Νομό (Π.Ε)Πρέβεζας η επιχορήγηση είναι 56% , πλην δύο Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανωγείου & Κρανέας που είναι 70%.

Ιδιωτική Συμμετοχή:     

α.  Ίδια Κεφάλαια και     

β. Τραπεζικός Δανεισμός όπου απαιτείται 

 Που υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου με ειδική ένδειξη, δηλαδή:

 • Επενδυτικά  Σχέδια ως 1.000.000 υποβάλλονται στην Περιφέρεια ( Ηπείρου ) 
 • Άνω του 1.000.000  στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων
  Ξένων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών
  Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
2η Πρόσκληση   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΑριθμ. 79187/05-08-2022(ΦΕΚ Β’ 4210/09-08-2022) Κύκλος 1

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή μας.   Ισχύουν  και για την πρόσκληση του Τουρισμού  όλα τα  στοιχεία όπως  τα παρουσιάσαμε  στην παραπάνω πρόσκληση. Δεν θα τα επαναλάβουμε. 

Ημερομηνία λήξης  υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης:  5 Δεκεμβρίου 2022

Θα επισημάνουμε τις  βασικές  κατηγορίες Επενδυτικών Ενεργειών για τις οποίες   δύναται να υποβληθεί αίτηση επιχορήγησης:

 • Α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.
 • Β1.  Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Β.2 Εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων , ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π, εφόσον αναβαθμίζονται    σε  ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

           Γ.Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και  αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

 • Δ.Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Ε.Ίδρυση, ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • ΣΤ. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον ισχύουν όλα τα παρακάτω:
  • ζα. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  • ζβ. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε 
   • i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
   • ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα
   • iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
  • ζγ. Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/24.7.2018 (Β’ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και
  • ζδ.   Διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία  αδειοδοτικά   έγγραφα.

 – Εφιστάται η   προσοχή στην έννοια του ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού.  Είναι μια διαφορετική διαδικασία από έναν κατά βούληση  εκσυγχρονισμό  και καθορίζεται από την   υπ ́ αρ. 43965/30-11-1994 (Β’ 922) κοινή υπουργική απόφαση.

Επισημαίνω τέλος ότι δεν μπορεί να υποβληθεί Αίτηση στον Αναπτυξιακό από     επιχειρήσεις με τη μορφή ατομικής επιχείρησης:

Τα στοιχεία  επικοινωνίας με την ΕΚΑΤΗ και τον κύριο Μπούση είναι:

Ηγουμενίτσα   Τηλ. : 26650 28742 &  κιν. 6932662300    (Κύπρου 10 – 2ος όροφος)
ΑθήναΤηλ. 210 3241798      ( Πανεπιστημίου 39 )  
  email thanabous@gmail.com