Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 25000 θέσεις των οχτάμηνων – Δείτε τις θέσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 25.000 θέσεις του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας, απο αυτές οι 153 είναι στην Θεσπρωτία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν
τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική
πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα (χθες) στις 16:00 και
λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά
25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους,
Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς
φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:
 Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες
ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του
περασμένου καλοκαιριού)
 Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
 Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)


Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από
πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ
και έχει δύο σκέλη: α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ
ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ. και β) την παροχή
προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 στοχευμένες θεματικές
ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα
αποκτηθούν, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η
οποία θα βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη των ανέργων.


Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).
Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών
αιτήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που
συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018,
3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Δείτε παρακάτω την ΚΥΑ και τις θέσεις:

18-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση

18-02-2022  ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-02-2022) 

18-02-2022 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ634/Β/14-02-2022)

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο – Ειδικότητες) 

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)  

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2) 

Οι θέσεις στην Θεσπρωτία

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΘΕΣΕΙΣ-iΛήψη

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box