Νοσοκομείο Φιλιατών: διαγωνισμός για μαγνητικό τομογράφο

Την  Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) συστήματος μαγνητικού συντονισμού ( MRI ) 1,5 ΤESLA, προϋπολογιστικής αξίας 900.000 €, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας, ανάρτησε στις 5/6/19 το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών                               ( ΑΔΑ: ΨΦ2Ρ46904Α-7ΕΖ ). Η εν λόγω διακήρυξη έρχεται σε συνέχεια της από 23/5/2019 προκήρυξης θέσεως ιατρού Ακτινοδιαγνώστη σε βαθμό Διευθυντή, στοχεύοντας στην καλύτερη στελέχωση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Με την λειτουργία του νέου συστήματος, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα απεικονιστικά προγράμματα για πλήθος εξετάσεων (πχ ορθοπεδικές , ογκολογικές, αγγειογραφικές , μαστού ,εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης, κοιλίας κλπ)  θα διευρυνθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται από το Νοσοκομείο.

Η σύγχρονη απεικόνιση με την Μαγνητική Τομογραφία βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση, συμβάλει στο σχεδιασμό θεραπείας της ασθένειας, παρακολουθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα και την μετέπειτα πορεία του ασθενούς.

Με την ολοκλήρωση της προμήθειας του μαγνητικού τομογράφου οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το Νοσοκομείο αναβαθμίζονται περαιτέρω ,και δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εξετάσεων . Επιπροσθέτως θα αναδιαταχθεί πλήρως ο υγειονομικός χάρτης της περιοχής με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι χρόνοι αναμονής των ασθενών για την πραγματοποίηση εξετάσεων μαγνητικής.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box