Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Νέο απορριμματοφόρο στον δήμο Σουλίου

Στις 24-03-2023 παρελήφθη από το Δήμο Σουλίου ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας δεκαέξι κυβικών (16m3) με σύστημα ανύψωσης κάδων, αξίας 171.120,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός για την προμήθεια ενός ακόμη απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου χωρητικότητας δώδεκα κυβικών (12m3) με σύστημα ανύψωσης κάδων, προϋπολογισμού 170.500,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), για το οποίο αναμένεται οι διαδικασίες παραλαβής να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2023.

Τα εν λόγω οχήματα προστίθενται στον ανανεωμένο στόλο οχημάτων του Δήμου και πρόκειται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Σουλίου, στις οποίες και ανταποκρίνονται πλήρως, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.