Νέος πρόεδρος στο δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου ο Νίκος Αθανασίου

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που είχαμε για αλλαγή προεδρείου στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου.

Έτσι η πρόταση της δημοτικής αρχής ήταν ο Νίκος Αθανασίου που εξελέγη πρόεδρος.

Αντιπρόεδρος ο Αναστάσιος Σουλάκης και γραμματέας η Άννα Κώτση

Ο Νίκος Αθανασίου πήρε 13 ψήφους

Ο Αναστάσιος Σουλάκης πήρε 10 ψήφους

Και η Άννα Κώτση πήρε 23 ψήφους