Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Νέα αυτοδιοικητική παράταξη για περιφέρεια Ηπείρου

Θέμα: Γνωστοποίηση Έναρξης Νέας Αυτοδιοικητικής Παράταξης
Σας γνωστοποιούμε την εκκίνηση της ενεργοποίησης μας στα Αυτοδιοικητικά
δρώμενα της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών. Η ενεργοποίησή
μας αυτή έχει πρωτίστως αναπτυξιακό πρόσημο, άρα πολιτικό με την
ουσιαστικότερη έννοια, και σε καμία περίπτωση με την στενά ψηφοθηρικό. Τα
ιδρυτικά μέλη της παράταξης, αν και βαθιά πολιτικοποιημένα, κινούνται
ανεξαρτήτως κομμάτων.
Το όραμα μας είναι να αναδείξουμε την Ήπειρο, από εσωστρεφή ουραγό της
Βιομηχανικής Εποχής, σε εξωστρεφές πρότυπο Αειφόρου Ανάπτυξης.
Η Αειφορία είναι ένα δημοκρατικό, πολιτικό, αναπτυξιακό και τεχνο-οικονομικό
πλαίσιο ουσίας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια νεοφιλελεύθερη «πράσινη»
φούσκα, που μπορεί να διασταλεί για να χωρέσει από εξορύξεις
υδρογονανθράκων μέχρι φαραωνικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χωρίς
Στρατηγικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό, άρα εις βάρος των Τοπικών Κοινωνιών,
Οικονομιών, Οικοσυστημάτων.
Σύντομα θα ανακοινώσουμε σειρά δράσεων και παρεμβάσεων για τις οποίες θα
κρατιέστε ενήμεροι. Οι προτάσεις μας θα παρουσιάζονται πάντα σαν άρτια
Στρατηγικά και Τεχνο – Οικονομικά πλάνα, στον άξονα των Προκλήσεων και των
δυνητικών Ευκαιριών των ερχόμενων δεκαετιών Κλιματικής και Ενεργειακής
Κρίσης και Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης.
Θουκυδίδης Μουτσόπουλος
Επικεφαλής και Υπεύθυνος Στρατηγικού & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, CEng, MPA