Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Με 6 θέματα το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σε  τακτική   συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου 

                ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ ( Άρθρο 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως  αυτό

                  αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018)  »

Καλείσθε να προσέλθετεσε  τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικούσυμβουλίου την   15η  Νοεμβρίου   2023 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18.00 ,για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο  Τροποποίηση Προϋπολογισμού  του Δήμου Σουλίου,  οικ. έτους   2023    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  2ο  Ανάκληση της αριθ. 123/30-10-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση του  Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Σουλίου   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  4ο  Περί αύξησης των  ωρών απασχόλησης των καθαριστριών που προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου  ( 2023-2024)   Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  5ο  Επί αιτήματος του Ελληνικού Κτηματολογίου για τη δωρεάν παραχώρηση  χώρου για τη λειτουργία μονάδων Ενημέρωσης κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης περιοχών του Δήμου μας Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  6ο  Αίτημα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου  για τη διατήρηση του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ»  Δήμου Σουλίου Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης

                                                                                                                                                                 

                                                                  

 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

                                                      Αθανασίου Νικόλαος