Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει τελετής ενθρονίσεως του νέου Μητροπολίτου Παραμυθίας κ.κ. Σεραπίωνος

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια υποδοχής του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμου στην πόλη της Παραμυθιάς, για την τελετή ενθρονίσεως του νέου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών,
Γηρομερίου και Πάργας κ.κ. Σεραπίωνος, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2.Την υπ’ αριθ. 2501/1/55-α΄από 08-11-2023 αναφορά – πρόταση του Α.Τ. Παραμυθιάς.
3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πόλη
της Παραμυθιάς, κατά την τέλεση υποδοχής και ενθρονίσεως του νέου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών,
Γηρομερίου και Πάργας κ.κ. Σεραπίωνος, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
α. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Κ. Καραμανλή, από την συμβολή της
με την οδό Αγίου Δονάτου, έως την είσοδο του σχολείου “Βούλγαρη” επί της οδού Σπύρου Μελλά, από 14:00′
ώρα της 17-11-2023 ημέρα Παρασκευή, μέχρι και το πέρατος των εκδηλώσεων του Σαββάτου 18-11-2023.
β. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό 49 Προκρίτων, από την συμβολή της
με τον Α/Κ της Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Νεραΐδας, έως και την συμβολή της με την οδό Κ. Καραμανλή, την
18-11-2023 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08:00′ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.
γ. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αγίου Δονάτου, από την συμβολή της
με την οδό Κ. Καραμανλή, έως και την συμβολή της με την οδό Ζωοδόχου Πηγής, την 18-11-2023 ημέρα
Σάββατο και από ώρα 08:00′ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.
δ. Την προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων στην ανώνυμη Δημοτική οδό, από την συμβολή της
με την της Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Νεραΐδας, έως την συμβολή της με την οδό Κ. Καραμανλή, από 08:00′ ώρα της
18-11-2023 ημέρα Σάββατο, μέχρι και το πέρατος των εκδηλώσεων.
ε. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κ. Καραμανλή, από την συμβολή της με
την οδό Αγίου Δονάτου, έως την είσοδο του σχολείου “Βούλγαρη” επί της οδού Σπύρου Μελλά, από 08:00′
ώρα της 18-11-2023 ημέρα Σάββατο, μέχρι και το πέρατος των εκδηλώσεων.
στ. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 49 Προκρίτων, από την συμβολή της με
τον Α/Κ της Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Νεραΐδας, έως και την συμβολή της με την οδό Κ. Καραμανλή, την 18-11-2023
ημέρα Σάββατο και από ώρα 10:00′ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.

ζ. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δονάτου, από την συμβολή της με
την οδό Κ. Καραμανλή, έως και την συμβολή της με την οδό Καζαντζάκη (ράδιο Θεσπρωτία), την 18-11-2023
ημέρα Σάββατο και από ώρα 10:00′ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.
η. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανώνυμη Δημοτική οδό, από την συμβολή
της με την της Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Νεραΐδας, έως την συμβολή της με την οδό Κ. Καραμανλή, από 10:00′ ώρα
της 18-11-2023 ημέρα Σάββατο, μέχρι και το πέρατος των εκδηλώσεων.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς,
το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.),
όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των Αρχών, των λοιπών επισήμων και τα οχήματα
άμεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση
των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς.
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ